Site icon SEO KOD

Regulamin

Regulamin SEOKOD.PL

 

§1. Właściciel Katalogów z grupy SEOKOD.PL

 1. Właścicielem katalogów .: SEOKOD.PL :. jest firma WXQ KAMIL PYZIAK, z siedzibą pod adresem: 26-613 Radom, ul. Stanisława Bełżeckiego 4, posiadająca numer NIP: 9482344405.

§2. Opłaty

 1. Katalog stron zawiera zbiór stron zgłoszonych przez użytkowników. Zgłoszenie wpisu Premium podlega opłacie, a jego publikacja zostaje zatwierdzona przez jednego z moderatorów. Akceptacja nowych wpisów Premium następuje w ciągu 2 dni roboczych. Opłata jest pobierana za rozpatrzenie i moderację wpisu, a nie za jego dodanie do katalogu.

§3. Faktury

 1. Wpis do Katalogu jest płatny. Faktury VAT dla wpisów płatnych poprzez płatności online są dostępne po skontaktowaniu się z Redaktorami katalogu za pośrednictwem adresu kontakt @ wxq.pl lub formularza kontaktowego dostępnego w każdym z naszych katalogów.

§4. Zakupione kody

 1. Zakupione kody są ważne bezterminowo.

§5. Brak zwrotów

 1. Opłata, raz dokonana, nie będzie zwracana w przypadku zgłoszenia strony, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz w samym Katalogu.

§6. Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać na adres mailowy kontakt @ wxq.pl lub za pomocą formularza „Kontakt”, dostarczając dokładny opis problemu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.

§7. Ochrona Danych Osobowych

 1. Wszelkie dane podawane podczas rejestracji użytkownika oraz wpisywania strony nie będą wykorzystywane w sposób niezgodny z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

§8. Zatwierdzanie stron

 1. Strona nie zostanie zatwierdzona do publikacji, jeśli nie będzie zgodna z regulaminem Katalogu, nie będzie zgodna z polskim prawem lub nie zawierać żadnych użytecznych treści. O fakcie zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszenia zostanie poinformowany dodający poprzez e-mail na podany w zgłoszeniu adres.

§9. Duplikaty zgłoszeń

 1. Obowiązkiem dodającego stronę jest sprawdzenie, czy dodawana strona nie istnieje już w bazie Katalogu. Opłaty wykonane za zduplikowane zgłoszenia nie będą zwracane.

§10. Wymagania dotyczące zgłaszanych stron

 1. Zgłaszane do Katalogu strony powinny spełniać następujące wymagania:
  • Strona nie może być sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym.
  • Strona nie może zawierać treści przeznaczonych tylko dla osób dorosłych ani udostępniać linków lub kierować ruchem do witryn z treścią dla dorosłych, z uwagi na wyświetlanie reklam Google zgodnie z zasadami programu AdSense.
  • Strona nie może zawierać treści faszystowskich, rasistowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym, ani stron propagujących inne treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.
  • Strona nie może reklamować produktów typu środki odurzające, narkotyki, dopalacze i inne uznane za nielegalne na terenie RP.
  • Strony erotyczne, anglojęzyczne, warez, rapidshare, torrent i p2p są odrzucane, podobnie jak strony dotyczące hazardu i zakładów bukmacherskich.
  • Zgłaszana strona musi zawierać treść w języku polskim.
  • Zgłaszana strona nie może być kopią innej strony ani składać się wyłącznie z reklam lub samych odnośników (tzw. farmy linków).
  • Zgłaszana strona powinna być przyporządkowana do właściwej kategorii; złe dopasowanie może być przyczyną usunięcia strony.
  • Akceptujemy tylko wartościowe strony; serwisy w budowie, niedostępne w momencie sprawdzania przez administratora, są odrzucane.

§11. Informacje o wpisach

 1. Tytuł musi zawierać adres strony lub nazwę firmy.
 2. Opis dodawanej strony musi być unikalny, powielone opisy z innych miejsc, np. katalogów lub nasycone przesadną ilością słów kluczowych, będą odrzucane.
 3. Słowa kluczowe należy wpisywać małymi literami, oddzielając je przecinkiem.
 4. Adres powinien prowadzić do strony głównej serwisu. Zgłoszenia podstron nie będą przyjmowane.

§12. Prawa autorskie

 1. Za ewentualne naruszenie praw autorskich przez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby lub w jakikolwiek inny sposób, odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba, która je zgłosiła do publikacji.

§13. Odpowiedzialność Redaktorów Katalogu

 1. Redaktorzy Katalogu nie ponoszą odpowiedzialności za materiały zgłaszane przez użytkowników.
 2. Redaktorzy Katalogu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści (tytułów, opisów, słów kluczowych) zgłoszonych wpisów w zakresie wymagającym niezbędnych korekt.
 3. Redaktorzy Katalogu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść linków oraz za treść stron, do których one prowadzą.

§14. Wykorzystanie danych adresowych

 1. Dane adresowe zebrane z formularzy mogą zostać wykorzystane przez Katalogi należące do .:WXQ:. do wysyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§15. Rezygnacja z usługi

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi otrzymywania ofert w postaci listów elektronicznych, poprzez zgłoszenie swojego życzenia za pośrednictwem formularza „Kontakt” lub bezpośrednio na adres kontakt @ wxq.pl.

§16. Odmowa umieszczenia strony w katalogu

 1. Redaktorzy Katalogu zastrzegają sobie prawo do odmowy umieszczenia sugerowanej strony w katalogu, jeśli nie spełnia ona wymagań niniejszego regulaminu.

§17. Usunięcie stron

 1. Strony, które naruszają regulamin w terminie późniejszym, będą usuwane bez zwrotu opłaty. Opłata pobierana jest za moderację wpisu, a strony niezgodne z regulaminem nie zostaną dodane, a opłata nie zostanie zwrócona.

§18. Zamknięcie Katalogu

 1. Redakcja Katalogu zastrzega sobie prawo do zamknięcia Katalogu i nie przyjmowania zgłoszonych stron bez podania przyczyn takiego działania.

§19. Akceptacja regulaminu

 1. Zgłoszenie strony do Katalogu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Zgłaszający daną stronę oświadcza, że jest jej właścicielem lub działa z polecenia prawnego jego właścicieli.

§20. Zmiany regulaminu

 1. Regulamin Katalogu obowiązuje od momentu opublikowania. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

§21. Płatności Przelewem

 1. Płatności Przelewem obsługuje system CashBill i PayPal. Za multi kody płatności przyjmowane są bezpośrednio na konto firmowe podane na stronie Cennik

Nasz Blog

[blocksy_posts limit="3" has_pagination="no"]
Exit mobile version